سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

آموزش گیتار ، خوانندگی ، سلف‍ژ ، آکورد ،تبلچر ، نت ، آرپژ ،جدید

فلسفه فلامنکو

ایوب عالی نژاد دیدگاه


فلامنکو ، بیان هنری آگاهیکامل از شرایط وجودی آدمی است . در میان مردمی که احساس مهجوریت و تنهاییدر این دنیای لایتناهی آزارشان می داد و پشتیبانی پروردگار ، حامی دلسوز ومهربان و مقتدر را حس نمی کردند ، وجود این طرز فکر، بدیهی به نظر می رسدکه : « ما همه انسانهایی ترسان و بی پناه ، در جایی به سر می بریم که باآن بیگانه ایم » .این طرز فکر گویای آن است که موجود برتر دیگری وجودندارد .
حقیقت فلامنکو آنست که باید زندگی کرد و در نهایت سر به دامان مرگ سپرد .در این سیر هر کس باید مسئول اعمال خود باشد و تلاش نماید تا صفات نیکیمانند شجاعت ، وقار و شوخ طبعی را جزء ذات خود کند و در این تلاش دستدیگران را نیز بگیرد . این هنرِ زندگی است و هنر صادقانه این است . درفرهنگ فلامنکو ، مرگ همیشه قرین آدمی است و این نزدیکی دایمی ، در تقابلبا حیـات ، به زندگی افراد معنا می بخشد .


غصه و ماتم فقط در تراژدی مرگ یک کودک در اثر گرسنگی یا مهاجرت اجباریکشاورزان تهی دست به شهرهای بزرگ متجلی نمی شود . این مفهوم جزیی از زندگیو یکی از مراحل آن است که با هم ارتباط متقابلی دارند و برای هر شخص درهرلحظه و در هر نقطه ای از سفرش در این دنیا ، باید ارزشمند تلقی شود .هنرمندان کولی یا جیپسی Gipsy به دلیل اینکه از نزدیک و برای مدتهایطولانی ، تمامی این مفاهیم را لمس کردند ، این آگاهی شان بسیار عمیق شد وباعث شد تا به قدرت بیان سحر انگیزی دست یابند. کولیهای اهل مورون دِلافِرونتِرا ( Moron de la Frontera ) ، اوترِرا Utrera و دیگر شهرهای کوچکاطراف سِویاSevilla ، این آگاهی را جزیی از زندگی روزمره و خانوادگی خودکرده اند
کولیهای اهل مورون دِلا فِرونتِرا Moron de la Frontera ، اوترِرا (Utrera ) و دیگر شهرهای کوچک اطراف سِویا ( Sevilla ) ، این آگاهی را جزییاز زندگی روزمره و خانوادگی خود کرده اند و ارزشی که به هنرشان می دهند ،کاملاً در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی شان مشهود و جاریست.


برای کولیهایی که هیچ وقت تحت حمایت نبودند و زندگیشان همیشه در گذار وعبور از مکانی به مکانی دیگر می گذشت ، مفاهیم مدونی همچون قانون ، مذهب ،ملیت ، پرچم و دنیا طلبی ، جایی در فرهنگ شان نداشت . ایشان مجبور بودندنسل به نسل ، مفهوم تنازع برای بقای فیزیکی و رقابت برای دست یابی به پایههای حیات را انتقال دهند تا اجتماع و هویت شان ، دوام یابد . در اسپانیایدهه? 1960 و اوایل دهه? 1970 میلادی ، تمام این مفاهیم در بیان هنریکولیها تجلی یافت و محققاً با مذهب و کلیسای کاتولیک ، که برای ایشانتحمیل فرانکوی اسپانیا بود ، تجانسی نداشت .


کولیها که مهاجرانی از هند و پاکستان امروزی محسوب می شوند ، برای خود سننعقلانی کاملاً متفاوتی از کلیسای کاتولیک دارند . هنر فلامنکو هسته? مرکزیفرهنگ شان است و کاملاً به این موضوع معتقدند که این فرهنگ از نسلی به نسلدیگر و بصورت سینه به سینه ، به عنوان علامت مشخصه? خانوادگی و اجتماعیشان ، حفظ می شود . در این فرهنگ ، موسیقی و رقص و آواز ، مذهـب شان شد .
فلامنکو یک هنر بدون مسئولیت نیست . تداوم و تکامل یک هنر ، نیازمند نظامخاصی است که با نظارت صاحب نظران تکمیل می شود (مادر بزرگ نوه? بزرگش رابخاطر از دست دادن ریتم (Fuerra Compas) سرزنش می کند) . در مورون ، آوازیا کانته (Cante) در همه جای زندگی جاریست و بچه ها از اوان طفولیتدرفضایی آکنده از کانته حوندو (Cante Jondo) قرار دارند.
بچه ها با همان سن اندک ، از طریق کانته از فلسفه وجودی خویش آگاه می شوند؛ و این برای والدین راه حلی جهت آموزش معنای مرگ و زندگی و تقابل این دومفهوم ، به فرزندان محسوب می شود . این راه حل ، توسط فرهنگ پیرامون شانارائه می گردد . چنین دیدگاهی از فلامنکو ، بیانگر آنست که انگیزش جنسی یکنقش فرعی در بیان جدی این هنر دارد (معمولاً اشخاص جذاب از هر دو جنس کهفقط به ظاهر خود می پردازند ، در صورت فقدان آگاهی فلامنکو یا انترائو(Entrao ) ، سرگشته و نادان تلقی می شوند) .


به عبارت دیگر از دید مسن ترها باید طرز بیان فلسفه? وجودی این هنر توسطزنان و مردان ارائه کننده? آن ، علاوه بر دارا بودن جذابیت لازم ، به گونهای باشد که شأن و مقام انسانی هر یک از دو جنس را ، حتی تحت شرایط نامعقولو مبتذل ، حفظ کند . این نظریه ، بی پروایی و صراحت خاصی دارد که نه تنهانتایج حاصل از درک معنای هستی را به عنوان یک اصل فلسفی بیان می کند ،بلکه به چگونگی بیان این فلسفه توسط جوهر ذاتی یک شخص به شکل یک هنر ، کهشامل پیچیدگیها و رموز تکنیکی استادانه ای است ، می پردازد . برای یکهنرمند فلامنکو بسیار ضروری است که هر روز هنگام تمرین تکنیکهای خود باآنها مواجه شود .
این یک مسابقه با زمان برای کسب مهارت است تا هنرمند را قادر به اجرا وبداهه پردازی عمیق و با معنی نماید . بدین ترتیب هنرمند باید از شجاعتکافی برخوردار باشد تا گاهی در مقابل کسب ملزومات حیاتی زندگی و یا تاثیرگذر زمان و بالا رفتن سن ، بتواند از کسب مهارت و تکنیک بگذرد . این شجاعتدر هنرمندان بزرگ فلامنکو ، غالباً بصورت حس شوخ طبعی و مزاح متجلی می شود. به همان خوبی ای که می توانند حس انزوایی عمیق و دردناک را بیان کنند ،از گسترش آن در زندگی که پیامدش از دست رفتن انگیزه و ایجاد حس پوچی میباشد ، آگاهی کامل دارند.


حتی گاهی برخی از هنرمندان ، این پوچ گرایی بشر را در قالب طنزی تلخ بیانمی کنند . اکثر هنرمندان حرفه ای فلامنکو به سطح بالایی از درک و آگاهیدست یافته اند و از تاثیر پدیده مرگ مطلعند و می دانند که زندگی ، براساسماهیت وجودی و ارتباط اش با مرگ ، یک دوره موقت و گذراست .
برخلاف محصولات صنعتی و کشاورزی و محصولاتی مشابه ، که تولیدشان تحت اجبارو نیاز صورت می گیرد ، ذات این هنر به گونه ای است که خودبخود و مداوم ،با یک حالت ناخودآگاه و بداهه پردازانه ، در قالب گیتار و رقص و آواز ،تولید و اجرا می شود . هدف ، ارتقای مناسبات هنری اجتماعی است ، نه تحصیلثروت و منافع مادی .


بطور خلاصه ، فلامنکو هنری است شامل شجاعت ، وقار ، شوخ طبعی و نکته سنجیدر مواجهه با هرج و مرج موجود در هستی . با این کلید می توان به دنیاییعاری از تفکرات خرافی و اصول دست و پاگیر وارد شد و به جستجوی ارزش هایوالای انسانی همت گمارد . ارزش هایی که در مجامع فلامنکو تاکید بسیاری برشناخت ، کسب و حفظ آنها می شود . به همین دلیل ، فلامنکو ، از هر نوعش کهباشد ، انسان را به سمت خودشناسی سوق می دهد و حاوی چنین مفهومی است .


کلمات کلیدی:

?بازدید امروز: (43) ، بازدید دیروز: (56) ، کل بازدیدها: (209567)

ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.

سرویس وبلاگ نویسی پارسی بلاگ

رنک الکسا